Energetsko certificiranje

Energetski pregledi i izrada energetskih certifikata

ENERGETSKI CERTIFIKAT je dokument koji prikazuje energetska svojstva zgrade i koji ima propisani sadržaj i izgled (Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva definira njegov format). Suvremeni trendovi nameću sve veću brigu o potrošnji energije u stambenim i poslovnim zgradama. Stoga danas susrećemo u građevinarstvu i pojam: ENERGETSKA UČINKOVITOST. Riječ je o učinkovitoj i racionalnoj upotrebi energije u svim područjima ljudskog djelovanja, od stanovanja do poslovnih aktivnosti, a ona se procjenjuje pomoću dokumenta koji nazivamo ENERGETSKI CERTIFIKAT. ENERGETSKI PREGLED zgrade odnosno građevine obuhvaća: • pripremne radnje, te prikupljanje svih potrebnih podataka i informacija o zgradama koji su potrebni za provođenje postupka energetskog certificiranja zgrade i određivanja energetskog razreda zgrade, • provođenje kontrolnih mjerenja zgrade, odnosno građevine, prema potrebi, • analizu potrošnje i troškova svih oblika energije, energenata i vode, • prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti građevina odnosno za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane s proračunom povratnog perioda povrata investicija i izvore cijena za provođenje predloženih mjera, • izvješće i zaključak s preporukama i redoslijedom provedbe ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti građevine odnosno energetskih svojstava zgrade. ENERGETSKI CERTIFIKAT za zgradu izdaje ovlaštena osoba na temelju provedenog energetskog pregleda zgrade. Energetski certifikat je dokument koji prikazuje energetska svojstva zgrade. Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi. Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine. Energetski certifikat za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.
© Sva prava autora su zadržana 2014.
Naslovnica Energetski certifikat Cijena Energetska učinkovitost O nama Kontakt
izrada energetskih certifikata i savjetovanje
2vi INŽENJERING Energetski certifikat